NL Juridische mededeling

 

Juridische

Identificatie van het bedrijf

Bedrijf: Vereniging Odésia Vacances
Maatschappelijke zetel: BP 52, 39130 Clairvaux-les-Lac Cedex

Tel: 03 84 25 26
19 Fax: 03 84 25 26
20 Siret:
394 024 459 000 15 NAF-nummer: 5520Z Intracommunautaire BTW-nummer: FR 58 39

Accommodatie
Bedrijf INAXEL – 41, rue François Coli – 34130 MAUGUIO
Tel: 04 67 29 18 65 Fax: 09 72 12 63 96
e-mail: contact@inaxel.com

Foto's:
Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd
Fotocredit: fotolia.com, Jérôme Berthonneau, Odésia Vacances, nps New Phox Studio

Persoonlijke informatie
Eenieder heeft recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van hem betreffende gegevens
(artikel 34 van de wet "Informatique et Liberté" van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met Odésia Vacances wiens contactgegevens hierboven worden vermeld.

Intellectueel eigendom
Deze site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
De reproductie van deze site of een deel ervan op elektronische of papieren media (inclusief downloadbare documenten)
is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

Hypertekstlinks naar andere sites
De site kan links naar andere sites bevatten.
Odésia Vacances kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de levering of inhoud die op deze sites wordt weergegeven of verkregen.

Verantwoordelijkheden van Odésia Vacances
Odésia Vacances wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onjuistheden
of onvolledigheden met betrekking tot de informatie op haar site.
Odésia Vacances wijst alle verantwoordelijkheid af voor de moeilijkheden die zich voordoen
bij het bezoeken van haar Site of voor een communicatiefout.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Het Franse recht van toepassing.
De Franse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil
dat direct of indirect verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze Site.